, : -


"" , ; , 6.20.

- .

- .

- , , . , , , - .

, .

- , .

- , , .

- .

-; ; ; .

, , - , .

, , . - , , ?

, .

- .

, , .

, .

, !

, .

- , , .

. .

, .

, .

" ..." .

- , , .

, , .

.

- .

, , , , .

, - .

, . .

- .

, .

, .

... , ... , .

, , .

, .

- , , , , , .

- .

.

, , - .

- , .

- , .

, .

.

, , .

..

- , , - .

, .

, .

, !

, .

, .

22 ( - )
 
 
 
  IM
 
 
 
 
  ..
  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 -
 
 
 
 
 
 
 
  .
  ..
 
 
 
 
 
 
 
  ..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ..
 
 
 
  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ..
  .
 
 
 
 
  .
 
  .
  ..
 
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. - /
 12. / -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
© 2000- NIV