..,


, , , , , -?

! ! , - , .

, ! , , .

, , ; , ; , ! , , !

, ; , , , , .

, , , ().

( ). , , , , , , !

, , ; , ; .

, , , .

, , , : , . !

, - .

, , .

, ( ).

, !

, ; - .

, , , , , !

, , , , , !

, , .

, , ! ( : .) , , ! , , !

, , , , ( )!

, , !

, - .

, , .

, , .

, , , ! - , , , , ()!

-; , , , , : - ().

! .

3 ( - )
  -
 APA -
  -
 
  -
  -
  -
  - -
  -
  -
 
  ()
  -
 
  - -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  - -
 
  -
  -
  -
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
© 2000- NIV